AVRUPA'DA BULUŞALIM

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmaktadır.

Proje yapmanız için ortak bulmak,devam eden projelerinizde yabancı dile ihtiyaç duymadan talep ettiğiniz eğitimleri almanız için, sizlere destek sağlıyoruz.

Vakıfmız; Eğitimin herkes için temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; her düzeyde, eğitim, kültür ve erişim alanındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerek, uzaktan öğretim başta olmak üzere alternatif modeller üzerinde araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmek, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek ve yaygınlaştırarak bizlerden destek almak isteyen katılımcılara hizmet amacı gütmektedir. Ayrıca oluşturulan resim ve video galerisi bölümü ile katıldıkları eğitimleri ölümsüzleştirerek, katıldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlere kültürler arası etkileşim yaratmışlardır. Bu kurs programlarını işbirliği yaptığı ortaklarla beraber çalışarak planlamaktadır. Bu amaçla  ile benim destek talebim e- öğrenim portalı kurulmuştur.