Aireas gönüllülerden oluşan bir grup insanın toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla kurulmuş bir gönüllülük grubudur.  Bu gönüllülük çalışması sonucunda ve yapılan işbirliği sayesinde  , kooperatif birliği olan yapıyı 'ı oluştururdular. Bu çalışmaların sonunda  Yenilikçi Hava Ölçüm Sistemi (ILM)  hayata geçirilmiştir. Böylece gönüllülük çalışmalarıyla başlayan çalışmalar sonucunda  Aireas hükümetlere ve bilimsel kurullara çalışma sonuçlarıyla katkılar sağlamıştır. Örneğin: üniversitelerin partikül madde ölçümleri hakkında bilgi vermesi,  belediyenin nasıl bir imar düzeni yaptığı zaman mahallesinin veya bölgesinin temiz ve sağlıklı olabileceği bilgilerini paylaşır. Buna yönelik farkındalık arttırıcı çalışmalar yapar.

 

COS3i, Sosyal İçerme, Entegrasyon ve İnovasyon anlamına gelir ve vatandaşları temel değerlerimizi yaratma ve korumaya dahil etmeyi amaçlayan bir işbirliğidir. İki düzeyde gerçekleşir:

  1. Tematik olarak ortak ilgi alanlarına sahip kişilere hitap eden çevreler aracılığıyla. 
  2. Mahalle odaklı katılım programları. 

Yeni eğitim öğretim sisteminde katılımcı öğrenme yöntemi, eski sistemde öğretilen bilişsel becerilerin yeni beceriler yartmasına katkı sağlaması olarak adlandırılabilir. Bu yöntemde güçlü yönlerimiziin ne olduğu  ,zayıf yönlerimizi tanımayı, tehditlerimizi algılayarak bunları fırsatlara çevirmeyi, kısaca bizi ilgilendiren konularla ilgili yöntem, teknik ve stratejiler bulacaksınız.

 

School Of Talents & Wellnes STIR vakfına bağlı bir yan kuruluştur.(Yetenekler ve Sağlık Okulu)  Erasmus +  projeleri kapsamında pek çok konuda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindedir . Yurt dışından proje kapsamında gelen öğrenci ve öğretmenlerin proje konularına uygun olarak eğitim almaları adına Hollanda yerelinde onlarla işbirliği yapmakta ve onlara eğitim desteği vermektedir.

 

FRE2SH gıda güvenliği 2017 yılındaki veriler ışığında gelişti . FRE2SH bölgesel gıda güvenliği programıdır. FRE2SH sürecin yürütülmesi amacyla geniş kapsamlı katılım, uygulanabilir yöntem, yaratılan fırsatlar ve işbirliği yanı sıra çoklu disiplinler arası işbirliği yolu ile sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak gelişmeyi hedeflemektedir.

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN