İnsan vücudunun anatomisi, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma, hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ yaralıya ilk yardım uygulama, tıbbi terminoloji, rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.Alanın Altında Yer Alan Dallar Yaşlı Bakımı, Hasta Bakımı dallarında eğitim verilmektedir. Eğitim ve Kariyer İmkânları Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler. Hasta ve Yaşlı Bakım Teknisyenleri, hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren işletmelerde iş bulabilirler. Ayrıca, sosyal hizmetler, huzurevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri veren kamu- özel, kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.