İnsanlar yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek çok karar verir. Kararların isabetli olabilmesi için bireyin, çevre koşullarıyla ve kendisiyle ilgili doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekir. Bireyler, özellikle gelişme döneminde kendilerine “Ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl davranmalıyım, hayat tarzım nasıl olmalıdır?” şeklinde sorular yöneltir ve bu sorulara cevap ararlar. Bu tür sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireylerin gelecekleri şekillenir. Meslek, kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanacağı ve karşılığında kazanç elde edeceği bir faaliyettir. Bu hizmet ve üretim faaliyetleri için mesleki eğitim gereklidir. Gençler, ilköğretimi/temel eğitimi bitirdikten sonra meslek veya eğitim alanını seçme durumu ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle öğrenci ve velilerin eğitim alanlarıyla ilgili bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Meslek seçimiyle ilgili karar verme aşamasında bilinçli davranılmalıdır. Bireyler, meslek seçmekle yaşayacağı çevreyi, ekonomik durumunu, ilişkide bulunacağı insanları da bir bakıma seçmiş olmaktadır. Birey kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun mesleği seçerse işinde başarılı, mutlu, yaratıcı ve üretici olabilir. Uygun mesleği seçmek ve meslekte ilerlemek için kişinin kendisini tanıması ve meslekler hakkında bilgi sahibi olması temel koşuldur. Bu amaçla mesleki ve teknik eğitim gerektiren öğrenme alanları ve altındaki mesleklerin tanıtımını kapsayan bu internet sayfası hazırlanmıştır. Sayfamızda, öğrencilerin kişisel gelişimlerine, kişilik özelliklerine ve becerilerine göre meslekleri tanımalarına yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.a yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.