Eğitimin herkes için temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; her düzeyde, eğitim, kültür ve erişim alanındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerek, alternatif modeller üzerinde araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmek, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacı eğitimler planlamak bu eğitimleri işbirliği yaptığı kurumlarla kurs planlamaları yapmaktadır. Bu amaçla  ile benim destek talebim e öğrenim portalını kurulmuştur. Vakıf işbirliği yaptığı kurumlarla farklı bir eğitim modeli olan demokratik okulla(http://www.doe040.nl/) proje ortaklığı yapmaktadır. Ahşap teknolojisi alanında Atelier Eindhoven (https://ateliereindhoven.nl/) ile proje ortaklığı yapmaktadır. Yenilenebilir enerji, temiz hava, temiz su, yetenekler okulu (https://www.schooloftalents.nl/) ile ilgili STIR vakfı (http://www.stadvanmorgen.com/) ile proje ortaklığı yapmaktadır. Hasta yaşlı bakımı ile ilgili Elele (http://www.elelezorg.nl/) kurumu ile proje ortaklığı yapmaktadır. Eleştirel düşünme ',' Yaratıcı düşünme ',' Problem çözme ',' Bilişim teknolojileri becerileri "," Bilgi Okuryazarlığı "ve" Sayısal Düşünme becerileri gibi konularda Kennisnet (https://www.kennisnet.nl) ile proje ortaklığı yapmaktadır. Bütün bu kurumlara eğitim desteği sağlamaktadır.