COS3I

COS3I

COS3I, İşbirliğine Dayalı Sosyal İçerme, Entegrasyon ve Yenilik anlamına gelir. Eski politik ekonomik gerçeklikler ile değil, Küresel Sağlık Anlaşması ve Wellness Continuüm teknik incelemesinde ifade edildiği gibi “Sustainokratik” temel insani değerlerle ilgilidir. Böylece vatandaşlarımızın temel değerleri yaşatması ve koruması amaçlamaktadır.

Örneğin "sağlıkta" sosyal içerme, proaktif ve önleyici olarak çeşitli sağlık gelişim düzeylerine yöneliktir:

  • İyi yemek, sağlıklı yaşam tarzı, iyi hava ve fiziksel egzersizler yoluyla fiziksel sağlık
  • Pozitif bağlılığa odaklanarak, negatif stresle kolektif, çözüm odaklı bir şekilde başa çıkarak duygusal sağlık.
  • Anlamlı ilişkiler ve aktiviteler uygulayarak manevi sağlık
  • Farkındalık ve katılımcı öğrenme süreçleri yoluyla akılcı sağlık
  • Proaktif vatandaşık

COS3I, rekreasyon, eğlence, sosyal katılım, eğlence, üretkenlik vb. İçin belirli aktiviteler sunan çevrelerin sunumu yoluyla yerel olarak halk katılımı oluşturmaya odaklanmıştır.

İki düzeyde gerçekleşir:

1. Tematik olarak ortak ilgi alanlarına sahip kişileri bir araya getirmek

Örneğin, müzik yapmayı, birlikte yemek yemeyi, sanat pratiğini yapmayı, birbirlerini önemsemeyi, bahçeciliği vb. Çalışma grupları oluşturarak, bir araya gelen insanlar çemberler oluştururlar ve 3 düzeyde bağlantı kurabilecek şekilde süreci yürütürler.

  • Gönüllülerce yapılacak olan hobi çalışmalarıyla
  • Yarı profesyonel katılımcılarla Atölye çalışmaları, toplantılar, test projeleri, entegrasyonlar, öncülük yoluyla
  • Profesyonel katılımcılarla gösteriler, projeler ve işbirliği yürütürler

2. Mahalle odaklı katılım programları.

Yerel yönetimler, mahalle binaları ve burada yaşayan kişilerle birlikte çalışarak, mahallelerimizde yaşayanlar ile etkinlikler yaparak onların gelişimlerini izliyoruz. Kullandığımız çember yöntemi ile kişilerin tematik olarak katılımını teşvik ediyor ve mahallemizi yaşayanlarla birlikte bir bütün haline getiriyoruz.