FRE2SH

FRE2SH

2018’de faaliyete geçen FRE2SH gıda güvenliği 2017 yılındaki veriler ışığında kuruldu ve gelişti. FRE2SH bölgesel gıda güvenliği programı işe işbirliği ortamı yaratıldı. FRE2SH sürecin yürütülmesi amacıyla geniş kapsamlı katılım, uygulanabilir yöntem, yaratılan fırsatlar ve işbirliği yanı sıra çoklu disiplinler arası işbirliği yolu ile sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak gelişmeyi hedeflendi.

FRE2SH girişimi, şehir ortamlarında gıda güvenliğine odaklanmıştır. Yerel üretkenlik için yenilikçi yerel, aracılar olmadan ve birbirinden yürüme veya bisikletle yerel tüketim kalıpları ile birleştirir.

Şehir dışından gelen kaynaklara sürekli bağımlılık nedeniyle şehirlerdeki vatandaşlar savunmasızdır. Bir şehir genellikle saf yıkıcı tüketim için bir kara deliktir. Bunun Dünya gezegenimiz ve çevremiz üzerinde korkunç bir etkisi var. Bunu değiştirmek için üretken olmalı, kaynaklarımızla dikkatli bir şekilde dairesel hareket etmeliyiz ve potansiyel güvenlik açığımızın farkında olmalıyız.

FRE2SH, akuaponik, dikey çiftçilik, hidroloji, sosyal tasarım, permakültür ve diğer ilgili alanlarda modern teknoloji, anlayış ve uzmanlıkla çalışır. Yerel girişimciler ve amaca yönelik süreçlerde bir araya gelen uzmanlar tarafından yerel gıda dayanıklılığının birlikte yaratılmasının bir kooperatifidir. Birlikte yaratmanın değerinin yanı sıra kendi uzmanlıklarını da sunarlar.

FRE2SH, yerel ortaklar, kaynaklar ve bağlılık ile dünyanın herhangi bir yerinde uygulanabilir.

İşbirliği yapabileceğimiz proje konuları :

1. Bölgesel gıda güvenliği - Yarının Şehri: yemek yaşamın temel değerlerinden biridir. Dünya nüfusunun% 70'inden fazlası şehirlerde toplanmış durumdadır. Bu nedenle üretim yerine tüketim zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı yiyecek ve buna ulaşımı sağlamak amacıyla farkındalık yaratmak ve birlikte yaşama kültürünü arttırmak adına yapılacak çalışmalar.

2. FRE2SH, 2010 yılında Şehrin sosyal bağlamında VE2RS olarak kuruldu. Van Morgen (STIR Vakfı, 2009) ve Süreci sürdürülebilmek amacıyla öncelik insan olmak üzere insan ve doğanın temel değerler üzerinde çalışmak bunun için siyasi ve ekonomik çıkarlara karşı sorumluluk alanı belirlemek.

3. Uygulamalı teknolojiye sahip ekosistem (ICT, blockchain vb.) Ortakların her birinin güçlendirilmesi

4. Farklı kültürlerdeki beslenme alışkanlıkları ve ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak.

5. Bilimsel bilgi geliştirme ve araştırmalar yapmak;

  • Şehir içi gıda inovasyonunun "ekonomisi"ortak üyelerin her birinin kendileri ve diğerleriyle birlikte uyumlaştırılmasını sağlamak .
  • Işık, su, radyasyon şeklinde teknolojik katma değerler, hava kalitesi ve bitkilerin, hayvan türlerinin işleyişinde karşılıklı tutarlılık ve insan ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapmak
  • Gıda üretimi ve permakültür yoluyla yetiştirme teknikleri uygulamak
  • Çeşitlilikten elde edilen gıdaların farklı kalite ölçekleri üzerine araştırmalar yaparak insan sağlığı ile ilgili gıda güvenliği çalışmaları yapmak
  • Monokültürden permakültüre geçiş araştırmaları yapmak.
  • Kar ilkesi ve çiftçi işletmelerinin yeni işletmelerle rekabetinin nasıl olması gerektiği.
  • Kültürel duyarlılıktaki fark hakkında bilgi geliştirmek
  • Dünyada gıda yeniliği ve kesinlikleri. Politika mı?
  • Girişimcilik nedir ? Gıda güvenliğinde özgürlük nedir? Aciliyet duygusu? vs?